דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 63

שלטון היועצים – חברות הייעוץ האסטרטגי מעצבות אותנו מחדש

+

על כל אלה

אירועים חמורים רבים התרחשו בשבועות ובחודשים האחרונים. חומרתם היא בקיצוניותם.…