דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 35

דין וחשבון: מה מחליש ומה מחזק אותנו

+

נדיב ואכזר

הימין והשמאל הישראלי סרסו אלה את אלה והחלישו את מעמדה של ישראל במרחב הערבי. הגיעה…