דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 20

לחם עוני: ישראל בעיני העשירון התחתון

+

המהפכה התחילה

"הדוגמאות לשינויים המתחוללים בעולם הערבי עדיין אינן מעידות על המהפכה שאנו מייחלים…