דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 14

השינוי הפוקד את העם היהודי: האם אנו מתבוללים

+

הגדר

הציונות סברה שחוסר יכולתם של היהודים להשתלב באירופה של ראשית המאה ה-20 איננו בעיה…