דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 12

מחיר ההפרטה: על משיחיות השקר הכלכלית

+

חינוך בפרוטה

לתוך מערכת החינוך הישראלית, המפוצלת אידאולוגית ופוליטית, נכנס צבי צמרת, בעבר מנהל…