דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
30 באפריל 2002 | מהדורה 09

תכשיטים מיסטיים

אדם השואף להפוך את האור האלוהי הגנוז לאור הנותן חיים בעולם מחויב לתביעה לחדש בדברי תורה. תיקון אין יוצרים מתוך חזרה על מה שכבר נאמר

עבודה: איתמר גורן

בספר הזוהר מופיעה המלה "תיקונא" או "תיקון" באוסף של משמעויות: התקנה, ייסוד או כינון, שכלול והשלמה, ריפוי או השלמת הפגום, ובהשאלה: דרשה קבלית, כמו תיקון שבועות או תיקון חצות.

משמעות נוספת ומעניינת למלה "תיקון" בזוהר היא תכשיט, קישוט או לבוש יפה (כפי שהראה יהודה ליבס במאמרו "זוהר וארוס", אלפיים 9, 1994).

בסיפור המפורסם של הזוהר "סבא דמשפטים" חד זקן פלאי חידה, וזו לשונה:

מיהי העלמה היפה

ואין לה עיניים,

וגופה נסתר ונגלה,

היא יוצאת בבוקר ונכסית ביום,

מתקשטת בקישוטים שלא היו?

העלמה היפה בחיבור זה היא התורה, ובמופעיה האחרים בזוהר היא השכינה, התגלות הפן האלוהי הנקבי במציאות. היא חסרת עיניים היות שאין עיניים הרואות אותה, והיא אינה נראית ונגלית אלא אם כן מביטים בה אוהביה, המיסטיקאים, שהם מרובי עיניים. ראייתם, התבוננותם מלאת האהבה באהובה זו מוציאה אותה אל האור ומגלה את זוהרה בעולם.

קישוטיה, כך דבר החידה, הם קישוטים שלא היו. מהם תיקונים אלו?

תיקוני הכלה, האהובה, הם קישוטיה ותכשיטיה. תיקונים אלו אינם חומריים, אין הם מעשה זהב, כסף או נחושת, אלו הם תיקונים העשויים מחידושי תורה, חוכמה וסוד. המהות שממנה עשויים התיקונים הם חומרי השפה: אותיות ומלים.

בסיפור הזוהרי מסופר על כך שרבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו היו עוסקים בתורה בליל שבועות (ומכאן מסורת תיקון ליל שבועות), הוא חג הכלולות של כנסת ישראל והקב"ה: "כל החברים בני היכל הכלה", כלומר, המקובלים המיסטיקאים, "צריכים להיות עם הכלה כל אותו הלילה ולשמוח עימה בקישוטים שהיא מתקשטת. לקרוא בתורה, מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים ובמדרשי הפסוקים ובסודות החוכמה שאלו הם תיקוניה ותכשיטיה".

תיקון הכלה משמעו ייפוייה וקישוטה של השכינה: האפשרות שהשכינה תופיע במציאות במלוא יופייה תלויה ביכולת האדם ליצור לה תיקונים.

תיקון כייפוי וקישוט אינו מעשה חיצוני, אלא עשייה מכוננת המאפשרת למציאות הסמויה להתגלות ולהאיר בעולם.

הוצאתה של מציאות זו מן החשכה אל האור הנָּה בידיו של האדם, או ליתר דיוק, בפיו.

מעשה החריזה של דברי תורה לנביאים, ונביאים לכתובים, ושל אלו למדרשים ודברי סוד בדרך חדשה ומקורית היא הדרך שבה המיסטיקאים יוצרים תכשיט. התיקון הוא עדי מחורז, ששזורים בו עתיקות וחידוש, שאותו עונדת הכלה – השכינה – ספירת המלכות.

התיקון-התכשיט הוא כיסוי מגלה. הוא מכסה את גופה האלוהי של השכינה, אך בכך הוא גם מאפשר לאורה האלוהי להתגלות במציאות האנושית. הוא מלביש את התורה העתיקה בלבוש, אך בכך מאפשר לה להיות נוכחת וחיה במציאות ההווה.

תיקון המציאות מתחיל מן הדיבור.

אדם השואף להפוך את האור האלוהי הגנוז לאור הנותן חיים בעולם מחויב לתביעה לחדש בדברי תורה. תיקון אין יוצרים מתוך חזרה על מה שכבר נאמר. תיקון פני הדת, או תיקון פני האלוהות בעולם תלוי ביכולת המיוחדת לשזור יחד במעשה חריזה, שאינו רק פני הדמיון היוצר, את המלים העתיקות של המקרא, את התמונות העתיקות שבמיתוס, את הרעיונות העתיקים שבמדרשים עם רעיון חדש, חזון חדש ורגישות חדשה בדבר קשרים יצירתיים אפשריים בין העתיק לחדש.

התכשיט הזוהרי צריך להיות מקורי, במשמעות הכפולה של מלה זו. התיקון צריך להיות אחוז ונטוע במקור, דהיינו בעבר, בעתיקוּת ובמסורת, ובד בבד עליו להיות מקורי, כלומר, חדש ומפתיע. תיקוניה של הכלה הופכים אותה מלא-נראית לנראית ומעניקים לה את הלבוש שהיא יכולה להאיר דרכו בזוהר שמן העולם הזה.

ד"ר מלילה הלנר-אשד היא מרצה לקבלה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ועמיתה בכירה במכון הרטמן

תגובות פייסבוק

תגובות

תגובות

הגיבו לכתבה