דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
30 באפריל 2008 | מהדורה 44

מאמר מערכת

החברה הישראלית נתונה במשבר חריף, המקיף תחומי חיים רבים. משבר זה מתרחש בכל המגזרים, גם באלה שבעיני עצמם הם חסינים מפני משברי זהות. אם ננסה לנסח את אופיו של המשבר באופן כוללני, נוכל להצביע על מספר נקודות שהן לוז הבעיה. הנקודה הראשונה היא היעדר היכולת של רוב המגזרים, בחלוקתם הנוכחית, להציע התבוננות חברתית ותרבותית רחבה ומכילה. תמונת המציאות הנשקפת אלינו מן הזירה התקשורתית והפוליטית איננה עוזרת לנו להבין את אופי המאמץ הנדרש, שכן היא נועדה למטרה הפוכה: ליצור מצב של הפרד ומשול.

הנקודה השנייה שמעיבה על חיי החברה היא היעדר גמור של אופק תרבותי וחברתי הלוקח בחשבון את מורכבותה וייחודה של החברה הישראלית, ואת האחריות לשמר, לכבד ולהביא לידי ביטוי את כל חלקי התצרף החד-פעמי הזה.

הנקודה השלישית, שהיא אולי החשובה ביותר, נעוצה בשבר התרבותי-הזהותי החמור שפוקד את העם היהודי מאז בואה של המודרנה, דרך השואה, הקמתה של מדינת ישראל, קיבוץ הגלויות, ומשמעות הדברים ברמת ההכרח לשקם את העם וליטול אחריות גם על תהליך שיקום התרבות המשותפת שלו.

המשברים והשינויים הכבירים שפקדו אותנו במאה וחמישים השנים האחרונות ערערו בצורה חריפה את תוקפו של הקודקס היהודי הקאנוני, והעולם המסורתי שהתנהל לאורה של תורה והלכה חיה עבר מן העולם. מן המפץ של המודרנה ותולדותיה בקעו קבוצות יהודיות חדשות: היו רבים מאוד שהתרחקו מן הקודקס הקאנוני באופן מוחלט; היו מי שקיבלו אותו לשליש ולרביע; היו מי שפנו ללאומיות כתחליף, לכנעניות כתחליף, לעברית כתחליף; והיו מי שקידשו כל מה שהיה פעם, או שנדמה להם שהיה פעם, וקבעו שאין לזוז מכך יותר. התוצאה היתה כינונו של עולם תרבותי לאומי נכה, שבו חלקים רבים מן העם מודרים משפתם התרבותית והערכית של אבותיהם ואבות אבותיהם, ואילו חלקים אחרים מודרים משפת המודרנה ומתמונת המציאות הריאלית הנובעת ממנה.

ארשה לעצמי אמירה אישית: התורה היא בעיני השפה הפנימית ביותר של היהודים, שכן היא שפת התרבות העתיקה והייחודית שלהם. אשר על כן, אם ברצוננו להתאושש ברמה הלאומית, החברתית והתרבותית, עלינו לשוב ולדבר בשפתה ולהיכנס למשא ומתן עם תובנותיה, גם כשאנו חולקים לחלוטין על מסקנותיה עד כה. תרבות איננה צומחת יש מאין. היא תמיד תולדה של עולם עתיק ומובנה. משום כך, ברצותנו לבנות את הקומות הראשונות של הריבונות היהודית אנו נאלצים לשוב ולהידבר עם הכתבים הקאנוניים היהודיים ועם העולם הערכי המגוון העולה מהם, כדי ליצוק בהם את עולם הערכים והתובנות שלנו, שהוא בבחינת קומה חדשה על גבי עולם ישן. אין חדש בלי ישן.

בגיליון זה ביקשנו מקבוצה מגוונת של ישראלים לשתף אותנו בתשובותיהם לשאלה המסקרנת מהו, לדעתם, הטקסט או הנושא שצריך ללמוד עכשיו, במטרה לקשור בין התורה לחיים. התשובות מצויות לאורך הגיליון.

במבי שלג היא העורכת והמייסדת של מגזין "ארץ אחרת"

המאמר פורסם ב"ארץ אחרת" גיליון מספר 44: "התורה והחיים- מה צריך ללמוד עכשיו". לחצו כאן להזמנת הגיליון

במבי שלג היתה העורכת הראשית והמייסדת של "ארץ אחרת"

תגובות פייסבוק

תגובות

תגובות

הגיבו לכתבה