דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
24 במאי 2010 | מהדורה 56

איור: זאב אנגלמאייר

וההפרטה נמשכת באין מפריע

ב-19 בנובמבר 2009 קבע בית המשפט העליון, בהרכב של תשעה שופטים, כי החוק שהתיר את הקמתו והפעלתו של בית סוהר על ידי חברה פרטית הפועלת למטרת רווח, איננו חוקתי והוא בטל. נציג העותרים, עו"ד גלעד ברנע, סבר כי בעקבות פסק הדין יערכו הממשלה והכנסת בדק בית יסודי, שתכליתו להבטיח כי תקלה חוקתית חמורה מעין זו לא תישנה, אבל למרבה הצער לא כך קרה. משרדי הממשלה הבינו שבזירת שינוי החוק תהיה ידם על התחתונה, ולכן העבירו את ההפרטה לזירת המכרזים. גלעד ברנע כותב מכתב גלוי אל ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת והיועץ המשפטי לממשלה

לכבוד

מר בנימין נתניהו ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה (02-5664838)

מר ראובן ריבלין יושב ראש הכנסת, משכן הכנסת (02-6496193)

מר יהודה ויינשטיין היועץ המשפטי לממשלה משרד המשפטים (02-6467001)

 

נכבדי,

הנידון: מדינת ישראל (בע"מ?)

 1. הריני מתכבד לפנות אליכם בעניין שבנידון.
 2. מדינת ישראל משנה את פניה – תחומי אחריות ופעילות שהיו והנם בגדר הגרעין הקשה של סמכויות ואחריות המדינה מועברים לגורמים פרטיים.
 3. מרבית ההעברות של הסמכויות המדינתיות המובהקות הללו מתבצעות באורח סמוי מן העין הציבורית ומן הפיקוח והבקרה הפרלמנטרית.
 4. נדמה כי אין בפני אף אחד ממקבלי ההחלטות – ברשות המחוקקת, ברשות המבצעת וליועץ המשפטי לממשלה – תמונה שלמה ומלאה של מהלך עניינים חמור ומסוכן זה.
 5. מתקבל הרושם וישנו החשש הכבד שאם לא נעצור את המהלכים ונערוך בחינה יסודית וכוללת שלהם, נמצא את עצמנו יום אחד (קרוב להערכתי) במצב מוגמר של מדינה מפוררת שסמכויות ופעילויות יסוד שלה ניתנו בידי גורמים פרטיים חוץ-מדינתיים.
 6. הגיעה השעה (ועדיין לא מאוחר) לבצע בדק בית יסודי ובחינה מקיפה ומעמיקה של תופעה מסוכנת והרסנית זו.
 7. ראשית מתחייב כי יהא מסד נתונים מקיף, שלם ועדכני – העוקב אחר שלל המהלכים מן הסוג האמור ומפרסמם.
 8. בתאריך 19 בנובמבר 2009 נפל דבר: בית המשפט העליון, בהרכב של 9 משופטותיו ושופטיו, קבע ברורות וחדות בבג"צ 2605/05, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר, כי החוק שיזמה ממשלת ישראל וחוקקה הכנסת, שהתיר הקמתו, הפעלתו וניהולו של בית סוהר על ידי חברה פרטית הפועלת למטרת רווח – איננו חוקתי והוא בטל. יצוין כי הח"מ הוביל את הייצוג של העותרים בעתירה זו.
 9. סברתי (בתמימותי) כי בעקבות פסק הדין יערך בדק בית יסודי ובחינה מעמיקה, שתכליתם להבטיח כי תקלה חוקתית חמורה מעין זו לא תקרה שוב – ואולם למרבה הצער והנזק הגלום בכך למדינה, נראה שלא נעשה דבר (ובכל מקרה לא נעשה די) כדי שתקלה כזו לא תישנה.
 10. לכן אספתי במשך מספר חודשים – באמצעי הדלים – מספר דוגמאות בוטות וחמורות, ואביאן בפניכם מתוך ניסיון לשכנע אתכם לנקוט את האמצעים המתחייבים.

העברת פעילויות תכנון אסטרטגי וקביעת מדיניות

במסגרת זו פורסמו בחודשים האחרונים מספר מכרזים שבהם מועברות למעשה פעילויות תכנון אסטרטגי וקביעת מדיניות לגורמים חוץ-מדינתיים:

 • • "בקשה לקבלת הצעות לקבלת שירותי עזר למטה תוכנית"עיר ללא אלימות" – המשרד לביטחון הפנים, מכרז פומבי 1/10;
 • • "בקשה לקבלת הצעות לצורך ליווי וייעוץ בתחומי סדר ציבורי, מאבק בפשיעה, שיטור וסיור בשגרה ובחירום" – המשרד לביטחון הפנים, מכרז פומבי 2/10;
 • • "בקשה לקבלת הצעות לצורך ליווי וייעוץ בתחום תכנון אסטרטגי" – המשרד לביטחון הפנים, מכרז פומבי 3/10;
 • • "בקשה לקבל הצעות לצורך ליווי וייעוץ בתחומי אבטחה וניתוח סיכונים ואיומים" – המשרד לביטחון הפנים, מכרז פומבי 4/10;
 • • "בקשה לקבל הצעות לצורך דימוי ותדמית המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל" – המשרד לביטחון הפנים, מכרז פומבי 5/10
 • • "בקשה לקבלת הצעות לצורך ליווי וייעוץ בתחומי המגזר הלא יהודי" – המשרד לביטחון הפנים, מכרז פומבי 6/10;
 • • "בקשה לקבלת הצעות לצורך ליווי וייעוץ בתחומי המגזר החרדי" – המשרד לביטחון הפנים, מכרז פומבי 7/10;
 • • "בקשה לקבלת הצעות לשכירת שירותי ייעוץ וליווי בנושא: הקמת מערך טכנולוגי, מצלמות, סנסורים ומוקדי שליטה ובקרה עירוניים" – המשרד לביטחון הפנים, מכרז פומבי 8/10;
 • • מכרז לקבלת שירותי ייעוץ בינלאומיים של המשרד לשיתוף פעולה אזורי – מכרז פומבי מספר 02/09;
 • • כוונת התקשרות של המשרד לביטחון הפנים עם מכון RAND: "המיזם נועד לתת בידי המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל כלים יישומיים לשיפור עיצוב המדיניות וקבלת ההחלטות ברמות השונות, תוך הנחת תשתיות ויסודות אשר יוכלו לשמש להעצמת וחיזוק המדיניות ברמה הלאומית והמשרדית. על דעת המשרד, משטרת ישראל, משרד ראש הממשלה והאוצר נבחרו שלושה נושאים מרכזיים:
 • 1. הרתעה;
 • 2. מדידת תפוקות/תוצאות;
 • 3. מניעת פשיעה והתנהגות אנטי-חברתית;
 • המיזם יידרש לנתח ולהביא המלצות יישומיות תוך הגדרת לוחות זמנים ברורים ותפוקות מוגדרות".
 • • "שיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי בין מדינת ישראל וארה"ב בתחומי אכיפת החוק ו-HLS" – המשרד לביטחון הפנים, פנייה לקבלת הצעות 10/09;
 • • "הליך למיון מוקדם למכרז להקמה, תפעול ותחזוקה של מערך אכיפה אלקטרוני אוטומטי לאכיפת עבירות תנועה על ידי משטרת ישראל ולמתן שירותים נלווים עבור המשרד לביטחון הפנים, ממשלת ישראל" – משרדי התחבורה וביטחון הפנים.

העברת פעילויות משפטיות של המדינה ורשויותיה לידיים פרטיות

 • • "הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר עורכי דין וברשימת עורכי דין הכשירים לשם מתן שירותים משפטיים למשרד המשפטים" – משרד המשפטים, הליך מספר 09/08;
 • • "קבלת הצעות לשירותי ייעוץ משפטי" – רשות העתיקות, מכרז 03/10;
 • • "ייצוג בתיקי תביעה מסוג ברירת קנס" – המשרד לאיכות הסביבה, מכרז 30/09;
 • •עורכי דין פרטיים כתובעים בהליכים פליליים ובמערך י יעוץ וחקיקה – מדינת ישראל מעסיקה עורכי דין פרטיים כתובעים בהליכים פליליים וכן במערך הייעוץ והחקיקה במשרד המשפטים – מכתבו של שר המשפטים מתאריך 25.8.08, בתשובה לשאילתה מס' 990 של ח"כ ש' יחימוביץ'.

מעברי גבול

 • • "הזמנה למתן שירותי שמרה, אבטחה, מוקדנות ופיקוח במתקני רשות האוכלוסין וההגירה ומעברי הגבול" – משרד הפנים, רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול, מכרז פומבי מספר 8/2009.

פיקוח על אכיפת החוק הפלילי

 • • "התוכנית לפיקוח על עצורים משוחררים בערובה ואסירים משוחררים על-תנאי" – המשרד לביטחון הפנים, מכרז ופטור ממכרז להארכתו.
 • • הפרטת הדרכתם של שוטרי משטרת ישראל "פרויקט מרכז ההדרכה של משטרת ישראל" – החשב הכללי, משרד האוצר. נושא זה מצוי בטיפול פרטני של חברי הכנסת שלי יחימוביץ' ודוד אזולאי מול הגורמים הרלוונטיים;
 • • "עיר הבה"דים " – גם במקרה זה התעורר החשש כי יש כוונה להעביר לידיים פרטיות פעילות הדרכה של חיילי וקציני צה"ל. בעקבות פניות של ח"כ שלי יחימוביץ', הוד יעה לאחרונה מזכירות המטה הכללי של צה"ל בהתייחס לקריית ההדרכה של צה"ל בעיר הבה"דים כי: "תחומי ההדרכה וההוראה לא יעמדו למכרז ולהפרטה וכי כלל פעילות ההכשרה וההדרכה יבוצעו על ידי צה "ל".

משטרות "עירוניות"

 • • "החברה העירונית לביטחון ולסדר ציבורי ראשון לציון " – חברה זו מבצעת פעולות שיטור מובהקות וכן מפעילה מערכת מצלמות דיגיטליות ברחבי העיר. ככל הידוע קיימות פעילויות דומות בערים נוספות.

מסחור החקיקה של המדינה וסמליה

 • • "הקמת מאגר חקיקה על ידי הכנסת לשימוש חופשי של הציבור" – הכנסת, בקשה לקבלת מידע. עצם הקמת מאגר כזה היא מבורכת ורצויה. כוונתי לאמירה הבאה: "מטרת הכנסת היא לאפשר לציבור שימוש חופשי שנוסח החוקים, תוך שמירת זכויותיו, ככל שאפשר, של הסקטור הפרטי שפיתח שירותי ערך מוסף על בסיס נוסח החקיקה";
 • • שימוש מסחרי ואסור בסמל המדינה – פניותי ליועץ המשפטי לממשלה מהתאריכים 5.11.07 ו-4.5.08.

שירותי מידע

 • • "קבלת שירותי מידענות לביצוע סקירות, מיפוי וניתוח סקטורים ופרויקטים בתחומי התשתיות, החברה, הכלכלה והמדיניות הציבורית" – אגף התקציבים, משרד האוצר, מכרז פומבי 2/2010;
 • • מרכז המידע הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי: מרכז המידע של המוסד לביטוח לאומי מופעל על ידי חברה פרטית. בעניין זה תלויה ועומדת עתירה לבג"צ. הפעלת מוקד מידע על ידי זכיין חיצוני ני דונה (אך טרם הוכרעה) לאחרונה על ידי בית המשפט העליון בעניין מוקד המידע של המוסד לביטוח לאומי. בהחלטת ביניים מתאריך 23.11.09, במסגרת בג"צ 11193/07 עמותת "כן לזקן – לקידום זכויות הזקנים" נ' המוסד לביטוח לאומי, נקבע כהא לישנא:
 • "המשיבים יגישו הודעה מעודכנת בתוך 90 ימים ובהודעה יתייחסו לשינויים המתחייבים בהסדר הקיים באופן שהשירות של מענה טכני – יישאר בידי הגורם החיצוני המספק את השירות ויוגדרו העניינים המהותיים שבהם יוכל הפונה לקבל מידע מלא יותר שלא מפי המוקדן. לאחר קבלת הודעת העדכון (בה יינתן ביטוי לעבודת בחינה והכנה של המשיבים), יוכלו העותרים להגיב בתוך 21 ימים נוספים ולאחר מכן נחליט בדבר המשך הטיפול בעתירה".

חברה הביטוח הממשלתית ענבל – "מטה ההפרטה הסמוי"

 • • למדינת ישראל חברת ביטוח ממשלתית ששמה " ענבל חברה לביטוח בע "מ" . מ ס תבר כי לאחרונה שונו מטרות החברה ( החלטת ממשלה מס' 782 [ חכ/27] מיום 8.10.09) והוספה מטרה הכוללת גם פעילות ניהול "פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי". אך לאחרונה מונה מר אבי דור, לשעבר סגן החשב הכללי האחראי על תחום "פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי" ( PPP ), כמנהל הכללי של " ענבל חברה לביטוח בע"מ" .

פעולות גבייה

 • • "בקשה לקבלת הצעות להיכלל במאגר לספקי גבייה עבור משרדי הממשלה" – מינהל הגבייה באגף החשב הכללי, משרד האוצר, מספר 5/09;
 • • " מכרז 12/09 להפעלת מוקד שי רות וגבייה " – רשות האכיפה והגבייה, משרד המשפטים. בעניין זה הוגשה עתירה לבית המשפ ט העליון – בג"צ 645/10 (הח" מ ייצג את העותרת). בית המשפט העליון לא התערב בעניין בשלב זה, והעתירה נמחקה תוך שמירת כל הטענות העובדתיות והמשפטיות . כן נקבע כי "העותרת תעקוב אחר הפעילות בפועל ובהתאם תכלכל צעדיה ".

"עובדי הפרטה" – חבות פלילית ואזרחית

 • • בהעברת סמכויות שלטוניות מובהקות לזכיין פרטי מתעוררות בעיות נוספות כגון מעמדם של עובדי הזכיין לעניין הוראות החוק הפלילי – האם ובאילו מצבים הם חבים בעבירות של עובדי ציבור (ראו דנ"פ 10987/07, ברק כהן נ' מדינת ישראל, טרם פורסם 2.3.09), והיבטים הנוגעים לחבות המדינה במישור האזרחי למעשי ומחדלי עובדי הזכיין ;
 • • " הנחיות להעסקת כוח אדם שאינו עובד מדינה בתוך משרדי הממשלה " – חוזר 12/09, נציבות שירות המדינה, 15.9.09 – המתיר לכאורה העסקת אנשים פרטיים גם בתפקידים הכרוכים בהפעלת כו ח שלטוני מובהק.

11. מכל האמור עולה תמונה קשה של שלל מהלכים שיש ב הם כדי לכרסם ולפגוע במדינה ובסמכויות ופעילויות שהן מעצם טיבן בלעדיות ושמורות למדינה .

12. יתרה מכך, מתקבלת תמונה של אי-סדר וחוסר תיאום ובקרה בממדים מבהילים ממש – כאשר משרדי ממשלה מסוימים פועלים באופן "עצמאי" ו מקדמים מהלכים שאינם עולים בקנה אחד עם הדין, לרבות הגבלות חוקתיות, וכאשר ברור כי לא נעשתה כל בחינה או בקרה משפטית של מהלכים אלו – א ו למצער, אם נעשתה, נעשתה שלא כראוי.

13. העברתן של סמכויות כאלה לידיים פרטיות מגלמת בחובה פגיעות חוקתיות חמורות וכן השלכות ונזקים לכלל החברה בישראל. פגיעות אלו קשות לאיתור ולהבחנה בעת שהן קורות, משום שהן קשות למדידה בכלים המוכרים לאנשי האוצר (כלים אקונומטריים) ולעתים רבות הן סמויות מן העין.

14. לכן מתחייבת פעולה מיידית שלכם – הן במישור של איתור שיטתי ובחינה סדורה ושיטתית של כל ה מהלכים ה אלו והן במישור של נקיטת צעדים מיידים ומתחייבים למניעת ועצירת המהלכים האסורים .

15. אני תקווה כי תעשו כן וללא כל שיהוי – וכי לא יהא צורך בהבאת הנושא לפתחו של בית המשפט.

16. מיותר לציין כי אשמח למסור לכם (או למי מטעמכם) כל מידע וכל הבהרה.

בברכה ובכבוד רב,

גלעד ברנע, עו"ד

עוד באותו עניין:
במדור "מעקב הפרטה"

 

המאמר פורסם בגיליון מספר 56 של "ארץ אחרת": והארץ תימכר – תחקיר: מדוע עבר החוק להפרטת קרקע הלאום. להזמנת הגיליון לחצו כאן

גלעד ברנע הוא עורך דין שבין השאר הגיש את הבג"ץ למניעת הקמתו של בית סוהר פרטי

תגובות פייסבוק

תגובות

תגובות

הגיבו לכתבה