דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
29 ביולי 2004 | מהדורה 22

החתונות שלנו: הטקס כתעודת זהות ישראלית

החתונה היהודית היא טקס עתיק יומין, שלמרות פגעי הזמן ולמרות היותנו פזורים בגלויות שונות ורחוקות, שימר את תקפותו עד לדורות האחרונים. גם כיום רוב הישראלים נישאים "כדת משה וישראל", על-פי ההלכה ועל-פי החוק הישראלי. ואולם, בעשורים האחרונים הוויה זו הולכת ומשתנה, מצד אחד, והולכת ומתחזקת, מצד שני. יש שפונים אל הטקס המסורתי כמי ששבים אל בית הוריהם וסביהם המוכר והיציב, ויש שעוזבים אותו לטובת טקסים אחרים, דומים יותר או פחות לטקס המסורתי – מתוך תודעה עצמית – יהודית או אזרחית – חדשה.

גיליון זה נערך מתוך ניסיון לתת ביטוי, ולו גם על קצה המזלג, לחלק מן המגוון העצום של טקסי החתונה המתקיימים אלה לצד אלה בחברה הישראלית כיום, ולעולמות של ערכים החבויים בכל אחד מן הטקסים הללו. ברצוננו להאזין רוב קשב לעמדות השונות, והקוטביות לעתים, הקיימות בחברה בנושא זה, מתוך הנחה ששיחה מעין זו תוכל להוביל להבנה יותר מעמיקה של סוגיה בעלת משמעות לאומית ואזרחית רבה ביותר. כידוע, לסוגיה זו עשויות להיות השלכות על מבנה החברה הישראלית ועל עיצוב פניו של העם היהודי בדורות הבאים. לכן חשוב שהדיון בה ייעשה מתוך ידע מקיף, ומתוך הבנת המשמעויות שכל קבוצה בחברה מייחסת לטקס ולהשלכותיו.

באופן סמוי כלשהו מציג טקס הנישואים היהודי, יותר מכל טקס אחר, את תעודת הזהות שלנו כלפי עצמנו וכלפי החברה שבתוכה אנו חיים. על כן גיליון זה הוא מעין מסע אל תוככי הנפש היהודית והישראלית השסועה, מלאת הסתירות והמחלוקות וגדושת האמונות, התקוות והתפילות, מסע שתכליתו לבחון את המראה שנשקף אלינו כשאנו ניצבים יחד, בגיליון אחד.

אני מבקשת להודות לכל האנשים ששיתפו אותנו בעולם האמונות והערכים שלהם, ובחוויותיהם מטקסי החתונה. כמו כן, אני מודה ליפתח שילוני מ'מכון הטקסים החילוני', אשר העניק לי את הרעיון שהוביל לגיליון זה.

במבי שלג

המאמר פורסם בגיליון מספר 22 : "החתונות שלנו: הטקס כתעודת זהות ישראלית". לחצו כאן להזמנת הגיליון

במבי שלג היתה העורכת הראשית והמייסדת של "ארץ אחרת"

תגובות פייסבוק

תגובות

תגובות

הגיבו לכתבה