דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
30 בדצמבר 2004 | מהדורה 25

החינוך והמודל העסקי: האורות והצללים של ועדת דברת

דו"ח דברת, או בשמו הרשמי, "כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל", הונח על שולחנה של הממשלה, של הכנסת ושל החברה הישראלית. בגלל חשיבות האירוע, החליטה מערכת "ארץ אחרת" לבדוק את מגוון היבטיו של הדו"ח ולנסות להעריך את השפעותיו על בתי-הספר, על המורים ועל דמות הבוגר של מוסדות החינוך שלנו.

אני מבקשת להדגיש שהמערכת נכנסה לעובי הקורה בלא עמדה מוקדמת כלשהי, והגיליון נותן ביטוי להערכותיהם של ישראלים מרקע שונה, בעלי נגישות למערכת החינוך.

לא בכל יום מחליט אדם במעמדו הכלכלי של שלמה דברת להקדיש שנים מחייו, כדי לשנות מערכת ציבורית בחברה שבה הוא חי. מדובר בלא ספק במעשה יוצא דופן, שנעשה מתוך תחושת מחויבות עזה לחברה הישראלית, לגורלה ולשלומה. כוח המשימה עסק בכתיבת הדו"ח ובשמיעת מומחים מסוגים שונים במשך למעלה משנה, ולבסוף הוציא מתחת ידו מסמך מקיף ומפורט בדבר השינויים הדרושים, לדעת מחבריו.

השינוי, שלפי ההצעה יעוגן בחקיקה, יתרחש בקרוב, אלא אם כן נסיבות פוליטיות ו/או תקציביות יטרפדו אותו. בימים האחרונים התבשרנו על כך שמסקנות הדו"ח ייושמו ב-12 רשויות מקומיות בשנה הבאה, עוד לפני העברת החוק.

מפאת גודלו והיקפו של הדו"ח לא ניתן לתמצת אותו בכמה משפטים. חלק מן השינויים הארגוניים והתקציביים המוצעים הם טובים והכרחיים. הקצאה תקציבית שוויונית, ואף מועדפת, לתלמידים הבאים מרקע חלש מבחינה כלכלית, היא עניין מתבקש. גם צמצום היקפו של משרד החינוך והַתַקנות בדבר איסור הנשרת התלמידים החלשים הם טובים וראויים. אך לצד המלצות טובות וראויות, ישנן המלצות רבות השנויות במחלוקת לגיטימית. ברצוני להתמקד בשלושה עניינים, שנדמה לי כי הם בבחינת שבירת כלים.

מערכת "ארץ אחרת" סבורה כי העברת הדו"ח בחקיקה, בלי להקדיש לו דיון ציבורי מקיף ואמיתי שהציבור הישראלי, למגזריו ולשלוחותיו, ייחשף בזכותו באופן מלא למשמעויות הגלויות והנסתרות של הדו"ח, היא בגדר מחטף. דו"ח דברת ראוי למלוא הכבוד על כי הציב את נושא החינוך במקום גבוה בסדר-היום הלאומי. אין זה אומר שחייבים לקבל את המלצותיו כלשונן, ומהר, ולעגן אותן בחקיקה. במדינה מתוקנת היו עורכים פיילוט.

במבי שלג

הכתבה פורסמה בגיליון מספר25של "ארץ אחרת": "החינוך והמודל העסקי: האורות והצללים של ועדת דברת". לחצו כאן להזמנת הגיליון

במבי שלג היתה העורכת הראשית והמייסדת של "ארץ אחרת"

תגובות פייסבוק

תגובות

תגובות

הגיבו לכתבה