דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
30 בספטמבר 2004 | מהדורה 23

בגנות הנורמליות: יהודי התפוצות כותבים על ישראל

במשך שנים ארוכות מילאו יהודי התפוצות תפקידים שונים בתודעה הישראלית: יהודי ברית-המועצות ויהודי דרום אמריקה נתפשו כעתודות לעלייה; יהודי ארצות-הברית נתפשו כנדבנים ושתדלנים המחויבים לעתידה של המדינה היהודית, ויהודי אירופה הצטיירו כמי ששכחו לעלות מן היבשת שבה הוכחד חלקו הגדול של העם היהודי.

ככל שחולפות השנים, ולמרות התעצמותם הברורה של יהודי ארץ-ישראל, הולכת ומתבררת העובדה שהפזורה היהודית אינה עומדת להתחסל בקרוב. בייחוד בולט הדבר בארצות-הברית, שמספר יהודיה קרוב מאוד למספר היהודים החיים במדינת ישראל. בצער יש לקבוע, שהקשרים בין יהודי ארץ-ישראל לבין יהודי התפוצות אינם מתהדקים. ישנם פערי תודעה הולכים וגדלים, הנובעים מסביבות החיים השונות ובעיקר מן העובדה המרכזית שהחיים בעברית, במדינה ריבונית, אינם דומים לחיים של מי שמבקשים לשמר את זהותם היהודית בסביבה בעלת רוב נוכרי.

מנגד, בשנים האחרונות נאלצים יהודי התפוצות לספוג קיתונות של רותחין בעטייה של מדיניות ישראל כלפי הפלסטינים. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר באירופה, אבל גם בארצות-הברית ניתן לשמוע קולות שלא ינעמו לאוזן הישראלית והיהודית גם יחד.

העובדה ההולכת ומתגלה בכל תוקפה היא זו: יהודי ישראל ויהודי התפוצות קשורים בקשר שלא ניתן להתרה. הקשר הזה גם מוליד את הצורך לשמוע בבירור מה אומרים לנו אחינו החיים מעבר לים באשר לחיינו כאן. מערכת "ארץ אחרת" ביקשה מיהודים המתגוררים במקומות שונים בעולם לספר לנו כיצד הם רואים את ישראל; כיצד היו רוצים לראות אותה; וכיצד היו רוצים שייראו הקשרים בינינו לבינם.

נדמה לנו, לאנשי המערכת, שזו שיחה בעלת חשיבות עליונה.

המאמר פורסם בגיליון מספר23 : בגנות הנורמליות: יהודי התפוצות כותבים על ישראל. לחצו כאן להזמנת הגיליון

במבי שלג היתה העורכת הראשית והמייסדת של "ארץ אחרת"

תגובות פייסבוק

תגובות

תגובות

הגיבו לכתבה